"Kiss, keep it smart and simple"

Diensten JG Support

Uitgangspunt bij de specifieke dienstverlening van JG Support is business control. De business controller draagt zorg voor het opzetten, inrichten en onderhouden van het management control systeem (complex van maatregelen waarmee de manager een organisatie kan sturen en beheersen). Het management control systeem is een alomvattend systeem die de bedrijfsvoering van een organisatie bepaald. De business controller is verantwoordelijk voor een adequate informatiestructuur, vervult een spilfunctie in de organisatie en is sparringpartner voor het management.
JG Support ondersteunt en adviseert organisaties op dit bedrijfsvoeringsvlak vanuit haar KISS-principe: "Keep it smart and simple".

De ondersteuning kan in de vorm van interim-management (tijdelijk aansturen van een organisatie-onderdeel), project-management of consultancy (advisering) plaatsvinden.

De dienstverlening van JG Support heeft dan betrekking op (één of meer van) de volgende producten:

* Informatievoorziening/structuur
* Managementinformatie
* Externe berichtgeving
* Kwaliteitszorg
* Procesbeheersing
* AO/IC
* (Operational) auditing
* Riskmanagement
* Financial control
* Project control